Ikhaya / Izifundo Ekuphileni / Ukungabaza kudlala yiphi indima ekuphendukeni kokudalelwa?
Izifundo Ekuphileni

Ukungabaza kudlala yiphi indima ekuphendukeni kokudalelwa?

Ukungabaza kudlala yiphi indima ekuphendukeni kokudalelwa?

Ukungabaza kungumdali we ukusonteka kwesiphetho.

Once izifundo zehluleke kaninginingi, abantu baqala ukungabaza amandla abo okuthola izimpendulo zalezi zifundo. Lokhu kungabaza kuvumela ukuguquka kwesiphetho ukuthi kwenzeke.

Isibonelo, uVictor uneminyaka engama-23 futhi uvela emndenini onamandla wezepolitiki. Isikhathi eside angakhumbula ngaso, umndeni wakhe uhlale ubambe izikhundla kwezepolitiki futhi ulindele ukuthi naye enze okufanayo ngelinye ilanga. UVictor akazizwa sengathi le yindlela efanele yena kepha ukholelwa ukuthi ngeke akhulume ngaphandle kokubeka engcupheni yokulahlekelwa ngumndeni wakhe. Angathanda kakhulu ukuba nomsebenzi ojwayelekile, mhlawumbe asebenzise iwebhusayithi, ezomnika isikhathi esithe xaxa sokuzijabulisa nabangane bakhe. Noma nini lapho umndeni wakhe uhlangana, izihlobo zihlala ziza kuVictor zimbuze ngezifiso zakhe zezepolitiki. Lokhu kumenza azizwe engakhululekile kepha uhlala eluma ulimi lwakhe futhi ebatshela lokho abafuna ukukuzwa. UVictor uyangabaza ukuthi uyoke akwazi ukuzimela. Lokhu kuqala ukuguquka kwesiphetho. Ngolunye usuku, uVictor uhambele isidlo sakusihlwa somndeni ekilabhini yezwe labo, lapho umkhulu wakhe eza kuye. Umkhulu wakhe wayekade eyiSenator ebaluleke kakhulu esahlonishwa yiwo wonke umuntu. Uhlala phansi noVictor ambuze ukuthi ufuna ukwenzani empilweni ebe emgqolozele ngqo emehlweni. UVictor ufunda icebo lakhe lempilo elijwayelekile lokungena kwezepolitiki. Uyisemkhulu uyahleka amxoxele indaba yokuthi wafakwa kanjani kwezepolitiki. UVictor ubuyiselwa emuva ngokuphelele. Umkhulu wakhe uyachaza ukuthi wayezwa sengathi wayengenayo enye inketho futhi uthando lwakhe lwangempela, ukholwe noma cha, kwakuzoba ngumchwepheshe wamanzi okushushuluza emanzini. Umama kaVictor uyamuzwa nomkhulu wakhe behleka bese ethatha isinqumo sokujoyina. Ngaphambi kokuthi wazi, umndeni wonke uyahleka futhi uVictor unquma ukumemezela ukuthi ufuna ngempela ukusebenzisa iwebhusayithi enikezelwe ukusiza abantu bathole imisebenzi. Kummangaze ukuthi amanye amalungu omndeni wakhe asekela ngokushesha. Abanye abanye kuzothatha isikhashana ukujwayela kepha uVictor usendleleni yokuphila impilo ngokuvumelana naye, ngenkathi edlulisa isifundo sokukwazi ukuzikhulumela.

Ungalokothi ube isisulu sezimo

Angikaze nginikezwe ithuba lesibili

Kwethulwe ngokungenelela kukaNkulunkulu

Impilo yami yashintshelwa kolunye uhlangothi

I-Twist of fates ingachaza ukuthi kwenzekani

Njengoba impilo entsha iqala futhi endala ingasekho

- UMytika

Engeza amazwana

Chofoza lapha ukuthumela amazwana

Yabelana ngombono wakho

Ulimi

Ufuna Iseluleko?

Joyina iklabhu

Iba ngowokuqala ukwazi lapho sithumela izimpendulo ezintsha zemibuzo yakho engokomoya.

Landela uMytika

%d Blogger like lokhu: