Ikhaya / ukweqisa ngokweqile

Umaki - i-ego eyedlulele

Ukweqisa

Kuyini i-Extreme Ego?

I-Extreme Ego yizici ezimbi zika-Ego ezithathwe ngokweqile. Kanjalo, ingaba namandla amakhulu ekukwazini ukusabalalisa ukunganaki. I-Ego ne-Extreme Ego imvamisa ...