Ikhaya / amawele amabili

Umaka - ilangabi lamawele