Ikhaya / Ama-Rays / Ngikuqonda kanjani ukujabula kwabantu abehlukene?
Ama-Rays

Ngikuqonda kanjani ukujabula kwabantu abehlukene?

Ngikuqonda kanjani ukujabula kwabantu abehlukene?

Abantu abehlukene banezinto ezahlukahlukene ezithi ubenze bajabule. Uma injabulo yomuntu ingafani neyakho, yamukele nje wazi ukuthi awudingi ukwamukela injabulo yakhe. Akudingeki ukuthi babhalisele eyakho futhi. Ayikho indlela “elungile” noma “engalungile” yenjabulo. Abantu bangabantu ngabanye futhi banemizwa ehlukile.

Isibonelo, uCarrie wayethandana noJonathan kodwa ngasizathu simbe, wayengazizwa ejabule. UJonathan wamphatha kahle uCarrie futhi wayemuhle ephepheni. UCarrie wazizwa kabi ngokuthi akajabuli ngempela noJonathan ngoba wayemnandi futhi wonke umuntu empilweni yakhe wayethanda ukuba naye. Ekugcineni wahlukana noJonathan futhi waqala ukuthandana noCamron. UCamron wayengumbhali wezinhlamba owabukela phansi uCarrie futhi wamlindela ukuthi ahlangabezane nezidingo zakhe njalo. Laba bobabili babehlala belwa futhi benza abangane nomndeni kaCarrie bazizwe bengakhululekile. Ngenkathi abantu bekhathazekile ngoCarrie, wayejabule ngempela ngoCamron. UCarrie wawuthanda umuzwa wokuba yisisulu kanti uCamron wawuthanda umuzwa wokuhlukumeza uCarrie.

Kuthiwani uma a i-narcissist kufanele baphile impilo yabo njenge-narcissist? Singobani ukwahlulela? Silapha ukuze siphile impilo yethu. Yize lokhu kungeyona neze into yazo zonke izisulu, abanye abantu bathanda ukuba sendimeni yesisulu. Kubantu abanenjabulo, bangabakwa-narcissist. Konke kunozakwethu. Ngenxa yokuthi ungahle ungabi nomqondo wesisulu, akusho ukuthi wonke umuntu akanakho noma ukuthi akufanele. Kuthiwani uma bezwa injabulo encane ekuzwa ubuhlungu? Ubumnandi ongabazi noma obuzwayo ngoba awakhiwe kanjalo. Abantu kufanele bavunyelwe ukuthi bakholwe lokho abafuna ukukukholelwa futhi bazizwe ukuthi bafuna ukuzizwa kanjani. Ibizwa ngenhlonipho yomuntu. Hloniphanani ngokuba nemibono engafani. Yilokho okusenza sibe ngabantu.

Abantu bahlala bezama ukuthengiselana uhlobo lwabo lwenjabulo. Babheka ngokungazi ukuqinisekiswa okuvela kwabanye ngaphandle kokubona ukuthi umuzwa wenjabulo yomuntu siqu ukuqinisekiswa konke abakudingayo. Uma othile engazizwa ejabule, sekuyisikhathi sokuthi bahlole ukuthi yini evimbela lowo muzwa, bese bekulungisa. Uma ubona umuntu ejabule, asikho isidingo sokumgxeka noma ukukhetha kwakhe. Bayeke babe futhi bahlale begxile ekufuneni kwakho komuntu siqu injabulo. Uma injabulo yabo iphikisana neyakho, uhlala unenketho yokubamukela noma zisuse kusuka empilweni yakho. Kunoma ikuphi, injabulo yakho yangasese izokhonzwa kangcono hhayi ukwahlulela kubo ngokuba nombono ohlukile.

Abantu baze bazame nokuphikisana ukuthi yiliphi izwe / idolobha eliyindawo engcono kakhulu yokuhlala. Lokhu kungumuntu ngokuphelele. Abanye abantu bangathanda ukuhlala esiqhingini kanti abanye bangabona sengathi azikho izinto ezanele zokwenza. Abanye abantu bangathanda ukuhlala ezintabeni ngenkathi abanye bezizwa behlukanisiwe namathuba. Abanye abantu bangathanda ukuhlala endaweni lapho abantu benobungane kanti abanye bangacasulwa ukuthi wonke umuntu edolobheni uxoxa njalo. Akunampendulo eyiyo yalokho okuchaza injabulo kuwo wonke umuntu. Impendulo ekufanele ikunqumela indlela ozizwa ngayo. UNkulunkulu uyinhlanganisela yawo wonke la mandla ngakho ukuwamukela wonke, nezinhlobo zawo ezahlukahlukene zenjabulo, kukhombisa ukwamukela konke okukhona.

Injabulo yakho yehluke kakhulu.
Yini ekwenza uqine,
kungenza ngibe buthakathaka.

Izindlela zakho zobhedu zakha i-coy yami.
Yini ekwenza udabuke,
kungangilethela injabulo.

Izinyembezi zakho zokuhleka kungaba ukukhala kwami.
Yini esenza sifanane,
izinyembezi emehlweni ethu.

Ukujabula kwakho kufanele ngikwamukele.
Yini ekwenza umomotheke,
Ngizohlonipha.

- UMytika

Engeza amazwana

Chofoza lapha ukuthumela amazwana

Yabelana ngombono wakho

Ulimi

Ufuna Iseluleko?

Joyina iklabhu

Iba ngowokuqala ukwazi lapho sithumela izimpendulo ezintsha zemibuzo yakho engokomoya.

Landela uMytika

%d Blogger like lokhu: