Ikhaya / I-Universe / Ngazi kanjani ukuthi ngihlangane ne-True Self yami noma i-Ego?
I-Universe

Ngazi kanjani ukuthi ngihlangane ne-True Self yami noma i-Ego?

Ngazi kanjani ukuthi ngihlangane ne-True Self yami noma i-Ego?

Lapho umuntu ehlangane nabo Okwangempela, bathola umuzwa wokulondeka okufudumele. Kuzwakala njengokugcwalisa isikhala nokuthola okuthile umuntu abekade ekufuna. Lokhu kuvame ukuhambisana ne-flutter, njengezimpiko zovemvane ezisheshayo, esifubeni. Imvamisa abantu bazizwa belula futhi benomuzwa wokuvuka ngaphakathi (njengokudonselwa phezulu) lapho behlangane ne-True Self.

Lapho umuntu ehlangane nabo ukuzazisa, bazizwa benomqondo wokuthi bayasinda futhi bayasindwa (njengokucindezelwa phansi).

Ngazi kanjani ukuthi ngihlangane ne-True Self yami noma i-Ego?

Kokubili i-True Self ne-Ego kuyadingeka ekubhekaneni nempilo. Ngobudlelwano babo be-Push / donsa energy, bavimbela umuntu ekubeni ngamandla ahlanzekile noma ngokomzimba. Esikhundleni salokho, ukuba khona, njengoba izakhamuzi zomhlaba zikwazi, zilele ezindaweni ezahlukahlukene phakathi kwalokhu okubili; ukuhlanganisa ngokuphelele okungokomoya nokwenyama ukuthola ukuzinza. Imizwa nemibono yomuntu inquma ukuthi basondele ngakuphi uhlangothi kulwazi lwabo lwamanje.

yini ekhuphukayo
kumele yehle
ngisho namahlaya
angaba nokuhwaqabala


thola i-True Self
emehlweni akho
zama ukukhipha
Ukuzifihla kuka-Ego

- UMytika

Engeza amazwana

Chofoza lapha ukuthumela amazwana

Yabelana ngombono wakho

Ulimi

Ufuna Iseluleko?

Joyina iklabhu

Iba ngowokuqala ukwazi lapho sithumela izimpendulo ezintsha zemibuzo yakho engokomoya.

Landela uMytika

%d Blogger like lokhu: