Ikhaya / Izifundo Ekuphileni / Kusho ukuthini ukuthi okuthile kuzwakale kabusha?
Izifundo Ekuphileni

Kusho ukuthini ukuthi okuthile kuzwakale kabusha?

Lapho okuthile kuzwakala kuwe, kusho ukuthi kufakazela ukucabanga, ukubaluleka noma iqiniso kuwe. Uyazizwa. Uyayazi I.

Uma uzama ukunquma phakathi kwezinketho eziningi, leyo ezwakala futhi izwakale iyiqiniso yiyo ehlangana nawe. Lolu lwazi lungakuvimbela ukuthi ungaboni emehlweni.

Isibonelo, uMustafa uyi-CEO okufanele inqume ngoMongameli omusha wenkampani yakhe. Ukholelwa ukuthi umuntu ozongenela ukhetho ogama lakhe linguKimora angayifanelekela le ndima. Emhlanganweni wakhe omkhulu, abantu abambalwa eqenjini lakhe babelana ngokukhathazeka ngokuthi uKimora unedumela lokuba nenkohliso. UMustafa unesinqumo esiphelele sokuthi uzoqasha bani ngakho unquma ukuthatha isikhashana abheke ngaphakathi. Lapho ecabanga ngoKimora njengoMongameli olungile, ufuna ukuthi kube yiqiniso futhi umqondo ube nengqondo, kepha akubonakali kuzwelana naye. Lapho ecabanga ukuthi uKimora uyakhohlisa, njengoba nje engafuni ukuthi kube yiqiniso, okwakhe imizwa kubonakala sengathi bayavumelana nombono weqembu lakhe. UMustafa unquma ukungamqashi uKimora futhi afune umuntu ozongenela ukhetho ozwelana naye.

Uma wenza izaba zokuvikela isenzo esizayo, akuhambisani nawe. Kulokhu, uzokhonzwa kangcono ngokukhetha ukungakwenzi. Uma kufanele uziqinisekise ngokuthile ngokuthile, khona-ke akulungile kuwe.

Isibonelo, uBonnie ubelokhu ekudleni futhi ubelokhu enza kahle kakhulu ngakho. Ngelinye ilanga uya endlini kadadewabo embuthanweni lapho enikezwa iqatha lekhekhe likashokoledi. UBonnie manje usenakho ukuzikhethela. Uma ephikisana nayo bese ecabanga ngaphakathi, “Ngizolidla leli khekhe ngoba ngihlale kahle isonto lonke futhi ngisebenzile”, akufanele alidle. Uyazithethelela futhi mhlawumbe uzozizwa enecala ngenkathi edla. Leli cala lizokwenza Kubonakala njengoba ethola isisindo sekhekhe futhi emenza azisole ngesinqumo sakhe. Uma uBonnie azi nje ukuthi ikhekhe ngeke libe nomthelela kuye ngoba ubelungile isonto lonke, liyaduma ngakho-ke kufanele azizwe ekhululekile ukungabi nalo imiphumela eyenziwe ngecala.

Ukuthi okuthile kuzwakala kuwe, akusho ukuthi kufanele ukwenze. Ezinye izinqumo zinemiphumela emikhulu. Kungaba lusizo, ekukhuleni kwakho, ukuqonda ukuthi kungani uzizwa ngale ndlela ozizwa ngayo. Lalela okuzwakala kabusha bese usebenzisa lolo lwazi ngendlela engalethi icala.

Izinto ozishoyo
ukukhala eduze kwekhaya,
kodwa ngokushesha ancibilike
ukuphenduka igwebu.

Ngiyawezwa amazwi akho
ukudala imisindo,
ngingenalutho
noma kutholakale izizathu.

Kufanele kube nezindlela
ukuze ngazi,
yini enengqondo yangempela
nokuthi kukhombisa kanjani.

Ayikho indlela yokubona
lokho okungokoqobo,
Izimpendulo zami zingukuthi
ngendlela engizizwa ngayo.

- UMytika

3 Amazwana

Chofoza lapha ukuthumela amazwana

Yabelana ngombono wakho

%d Blogger like lokhu: