Ikhaya / I-Universe / Ikusasa, okwedlule nokwamanje kusebenzisana kanjani?
I-Universe

Ikusasa, okwedlule nokwamanje kusebenzisana kanjani?

Ikusasa, okwedlule nokwamanje kusebenzisana kanjani?

Njalo lapho kubuzwa umbuzo, umhlaba ophathekayo unikeza impendulo ngokusebenzisa okwenzeka empilweni. Le yindlela iqiniso, njengoba uyazi, elikhona. Isikhathi nendawo kukhona kuphela ngokwenyama. Ukuze uqonde imvelo yekusasa, eyedlule neyamanje, umuntu kudingeka ahlole ukuthi ahlobene kanjani nokwakhiwa kweqiniso lomzimba.

Ikusasa lingabonakala njengombuzo, okwedlule kungabonakala njengamanothi, kanti okwamanje kungabonakala njengempendulo.

Ikusasa ngumbuzo ngoba awazi ukuthi kuzokwenzekani. Ukwesaba okuzungeze ikusasa kungenxa yalokhu kungaqiniseki.

Okudlule sekuvele kwenzekile ngakho-ke usuvele uyazi ukuthi kwenzekeni. Ngokubheka okwedlule, ubuyekeza amanothi akho ukuze uqagele ukuthi impendulo ingaba yini.

Okwamanje impendulo ngoba kungumphumela wokugcina. Okwenzeka kuwe njengamanje kungumphumela wemibuzo eqondiswa amanothi akho asendulo. Isipho kwaba kubonakalisiwe, kungaba ngokuqaphela, noma kaningi, ngokungazi.

Isibonelo, u-Hudson unquma ukuthi ufuna ukuthenga imoto entsha kodwa akanaso isiqiniseko sokuthi umthengisi uzoyivuma yini imalimboleko yakhe yemoto. Ngakho-ke, umbuzo obuzwa uHudson ngukuthi uzokwazi yini ukuthola imoto entsha ngokuzayo. Ukuze uthole impendulo, ingqondo kaHudson ibheka lokho akufundile esikhathini esedlule. Isikweletu sakhe silinganiselwe. Umngani wakhe ukwazile ukuthola imoto enesikweletu esincane. Abathengisi bavame ukukhathazeka ngokuvumela abathengi ngasekupheleni konyaka ukuze bavulele indawo uhlu olusha. Ngokususelwa kulawa manothi akufunde kokwedlule, uHudson unquma ukuthi amathuba akhe mahle ngakho uya enqoleni yezimoto futhi uyakwazi ukuthenga imoto yakhe entsha. Okwamanje, uHudson uthole impendulo yombuzo wakhe ngokuthenga imoto entsha.

Ngesikhathi esedlule, samanje nekusasa, ukuphela kwangempela okukhona manje. Ikusasa (umbuzo) alilona iqiniso ngoba alitholakali lize lifike esikhathini samanje. Okwedlule (amanothi) akukho ngoba kumane nje kuyizinkumbulo. Lapho ama-morphs amanje edlule, awasekho futhi esikhundleni salokho aba amanothi angabhekiswa kuwo.

Izinkumbulo zakho zihlala endaweni yomoya ngoba unokufinyelela okungabonakali kuzo. Ikusasa livela endaweni yomoya ngoba iyimibuzo ekhona engqondweni yakho kepha engakabi ingxenye yeqiniso lakho lomzimba. Ukuba khona kwakho kwamanje kungokoqobo kwakho. Kwezenkolo, kwabuzwa umbuzo futhi ngokwenyama impendulo yazazisa. Lesi yisimo sempilo. Yonke imibuzo inempendulo. Omunye akakwazi ukuba khona ngaphandle komunye.

Uma isikhathi nendawo
ayikho,
kungani kunesikhathi esibekiwe
angikaze ngixoshwe?

Ikusasa alikho okwamanje.
Okwedlule kuhambile, kuthatha ukuzisola.
Isipho sifika kodwa sihamba maduzane,
isigaba esiguqukayo, njengenyanga.

"Kuzoba" ngokuqinisekile akwaziwa,
linda ngesineke njengoba kukhonjisiwe.
Yekela zonke izinto ezisele ngemuva,
noma ukuma ngeke ukusheshe ukuthole.
Okwamanje kunengqondo ngokuphelele,
kuze kube “manje” kukhishwa.

- UMytika

5 Amazwana

Chofoza lapha ukuthumela amazwana

Yabelana ngombono wakho

Ulimi

Ufuna Iseluleko?

Joyina iklabhu

Iba ngowokuqala ukwazi lapho sithumela izimpendulo ezintsha zemibuzo yakho engokomoya.

Landela uMytika

%d Blogger like lokhu: