Ikhaya / Izinkondlo
Izinkondlo

abadlali

Izigidi zobuso engizibonayo, abangane bami abayisikhombisa bangigqolozele. Ukuzifihla okuningi abakuthathayo, ngubani olandelayo ozenza ongeyena? Shintsha ukubukeka komzimba, noma ngabe kuphela ...

Isigaba - Izinkondlo