Ikhaya / Ukweqisa / Amandla okuzethemba angaba kanjani abeqisayo?
Ukweqisa

Amandla okuzethemba angaba kanjani abeqisayo?

Amandla okuzethemba angaba kanjani abeqisayo?

Umuntu ozethembayo uvikelekile emandleni akhe okwenza okuthile. Abasiboni isidingo sokuzifakazela bona noma abanye ngoba sebazi amakhono abo. Amandla abo angakhuthaza abanye futhi abalethele umuzwa wenduduzo. Ukungazethembi kuvela kothile ozwa ukuthi akukho angakwenza. Lokhu kubenza bazizwe bephansi.

Ukuzethemba kulinganisela i-pink ray yamandla okukhanya. Njengoba ukukhanya kuphelela ebumnyameni, kuba njalo extreme futhi kulokhu kuba nokuzikhukhumeza kokunye ngokweqile nomona ngakolunye.

Ukuzikhukhumeza kubangelwa ukungazethembi nokungazethembi. Abanye abantu banenkimbinkimbi enkulu kakhulu ephenduka ukuzikhukhumeza lapho ifaniswa nokungazethembi. Banesidingo esikhulu sokufakazela ukubaluleka kwabo emhlabeni. Ngakho-ke, benza konke okusemandleni abo ukukhuluma ngendlela abamangalisa ngayo. Kuyinto engaphambili.

Ngokweqile okukhanyayo, bangaba yisiphathimandla okuhlala kudinga ukugqoka izingubo ezinhle, ezi-ayina ngokuphelele futhi angafuni ukuthi umuntu azithinte. Bangaziphatha bakhulu kunabanye ngoba bafuna ukuveza ukubusa.

Ngokweqile okumnyama, bangaba umuntu ogxeka abasebenzi babo. Bafuna wonke umuntu azi ukuthi bangcono kunalabo abaqashile. Iqiniso lokuthi wonke umuntu nayo yonke into liyisiqeshana somdali ofanayo lihamba kalula lingabonakali kubo.

Abantu abanomona abazethembi ngakho-ke babheka abanye njengabanenhlanhla ngenkathi bezwa ukuthi bona ngokwabo abakwazi ukwenza okufanayo. Bavame ukukholelwa ukuthi abakwazanga ukuthola okuthile ngoba omunye umuntu usenakho vele. Lokhu kubenza bafune ngasese ukususa leyo nto komunye umuntu. Okuxakayo-ke ukuthi konke okudingeka bakubone ukuthi bangenza okufanayo futhi bathole okufanayo uma beyeka ukukhipha amandla okuthi “kungani bethola konke kanti mina angitholi lutho” endaweni yonke, lapho-ke kubonakala kokungokoqobo kwabo.

Ngokweqile okukhanyayo, bangaba ngabafuna ngokomoya abanomona ngendlela umuntu angazama ngayo ukuzindla futhi aqale ukuthola imiyalezo ngokushesha. Bangazizwa becasukile ngokuthi basebenze kanzima kuyo ngenkathi omunye umuntu ethola ukuxhumana okuqinile ngokomoya kalula.

Ngokweqile ngokweqile, bangaba umuntu oya emcimbini wokuzalwa futhi abe nomona nge-honoree. Bangase bababuke bese becabanga ukuthi, “akekho ongenzela lokhu! Ngifuna ukumosha usuku lwakhe lokuzalwa! ” Bangase baqale izingxabano noma benze konke okusemandleni abo ukuze baguqule amandla kusuka kumnandi kuya ekudumazekeni. Bangakhetha ukusabalalisa amahemuhemu alimazayo noma inhlebo ngalo muntu ukuze "abenzele phansi inothi".

Umbala opinki
kubonakala kungavikeleki,
lapho unamahloni
kuba namahloni.

Ukuzethemba okugcwele
uzizwa emuhle,
ukuxhawula okuqinile
iqine njengokhuni.

Ukuziqhenya okubonisiwe
ngokweqile impela,
kungabonakala kungaqiniseki
kufana nohlelo.

Vele uzame ngakho konke okusemandleni akho
ukuzizwa uvikelekile,
nokuba nguwe
uzoheha.


- UMytika

1 Comment

Chofoza lapha ukuthumela amazwana

Yabelana ngombono wakho

Ulimi

Ufuna Iseluleko?

Joyina iklabhu

Iba ngowokuqala ukwazi lapho sithumela izimpendulo ezintsha zemibuzo yakho engokomoya.

Landela uMytika

%d Blogger like lokhu: