Ikhaya / Ukweqisa / Amandla akhuthele angaba kanjani abeqisayo?
Ukweqisa

Amandla akhuthele angaba kanjani abeqisayo?

Amandla akhuthele angaba kanjani abeqisayo?

Umuntu okhuthele ubona umsebenzi njengengxenye evamile yokuphila. Bangaphezulu kwempilo yabo yokusebenza futhi baqinisekisa ukuthi bangena nsuku zonke futhi benze umsebenzi wabo. Ngesikhathi sabo sokuphumula, bavame ukugxila ezintweni zokuzilibazisa. Ezinye izinsuku, kungenzeka ukuthi benza umsebenzi wokuzungeza indlu njengokwakha ishede noma ukwandisa igumbi. Bawazi umsebenzi futhi bathola induduzo ngokugxila kuwo. Bathanda ukwakha izinto kungakhathalekile ukuthi kusengqondweni noma ezandleni zabo yini.

Ukukhuthala kuyalinganisela imisebe eluhlaza okwesibhakabhaka yamandla okukhanya. Njengoba ukukhanya kuphelela ebumnyameni, kuba njalo extreme futhi kulokhu kuba ukuhaha kwesinye isikhathi ngokweqile futhi kuvila kokunye.

Abantu abahahayo bakuthola kunzima ukuyeka uma kukhulunywa ngomsebenzi. Bazithanda ngokweqile izinombolo bese bekala impumelelo yabo ngokuya ngabo. Bangaba semkhawulweni wabo, basebenze kumaphrojekthi amahlanu ngasikhathi sinye, kepha basazokwengeza kumaphrojekthi amaningi. Impilo yabo yezenhlalo ivame ukuxubana nabantu abasebenza nabo futhi izingxoxo zabo zivame ukufaka ukusebenza okwandayo komsebenzi. Abantu abahahayo bangabantu abasebenza ngokweqile abangadela ubudlelwano noma ubungane ngenhloso yabo yokwandisa amanani abo.

Ngokweqile okukhanyayo, bangaba umuntu osizakala ngabantu ababasebenzelayo. Bangakhokhela abasebenzi babo imali engaphansi kwenani elifanele noma bazame ukuthi basebenze mahhala. Baziwa ngokuthola izindlela zokwengeza inzuzo yabo, ebhizinisini eselivele linenzuzo, ngokusika izinzuzo zabasebenzi.

Ngokweqile ngokweqile, bangaba ngumuntu ocebile okhohlisa abalingani babo bebhizinisi ukuze baneliseke ngokwazi ukuthi bangakwazi. Bangalimaza izindlela eziningi abantu abaziphilisa ngazo ukukhombisa ngokweqile ukuthi banokuningi.

Abantu abangamavila abazethembi futhi bazama ukubalekela umsebenzi. Empilweni yabo yasekhaya, bancamela ukushiya imisebenzi ukuze bayenzele usuku oluthile ngoba abayithandi ngaleyo ndlela. Banenkinga enkulu yokwenza noma yini lapho abantu bebatshela ukuthi "kufanele" benze okuthile.

Ngokweqile okukhanyayo, bangaba umuntu owazi ukuthi okuthile kuhle kubo kepha nokho ngeke akwenze. Imvamisa benza izaba futhi basole ukuziphatha kwabo ezintweni ezahlukahlukene njengesimo sezulu, isiminyaminya, imakethe yamasheya, noma ipolitiki yamazwe omhlaba. Bangazikholisa ukuthi banokugula uma kuzobenza bangawenzi umsebenzi. Bajwayele ukuba nemibono emikhulu kepha bakhungatheke ukuthi abanye ngeke baphendule imibono yabo ibe ngokoqobo kubo.

Ngokweqile ngokweqile, bangaba umuntu ongazenzeli lutho kodwa olindele nje ukuthi abanye babenzele konke. Uma kungekho muntu obenzela umsebenzi, bangavele bancame ngokuphelele impilo.

Vuka ekuseni,
ngaphandle kwesibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka.
Sondeza ithrafikhi
ukuqala umsebenzi maduzane.

Ihora leshumi nambili manje,
isibhakabhaka sasemini ngokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka.
Yidla etafuleni lami
kepha akuhlafune neze.

Ukuhamba kwehora lehora,
isibhakabhaka siluhlaza okwesibhakabhaka.
Imisebenzi yengqondo,
iqiniso lami elichaziwe

Ukukhanya kwenyanga ebusuku
kumnyama wesibhakabhaka.
Ukugcwalisa izinsuku,
thanda engikwenzayo.

- UMytika

5 Amazwana

Chofoza lapha ukuthumela amazwana

Yabelana ngombono wakho

Ulimi

Ufuna Iseluleko?

Joyina iklabhu

Iba ngowokuqala ukwazi lapho sithumela izimpendulo ezintsha zemibuzo yakho engokomoya.

Landela uMytika

%d Blogger like lokhu: