Ikhaya / Imizwa, okhiye nokubonakaliswa / Abantu bathintana kanjani uma kukhulunywa ngokubonakaliswa?
Imizwa, okhiye nokubonakaliswa

Abantu bathintana kanjani uma kukhulunywa ngokubonakaliswa?

Abantu bathintana kanjani uma kukhulunywa ngokubonakaliswa?

Abantu abanokuxhumana okujulile komunye nomunye bangakhuphula noma bavimbe Ukubonakaliswa komunye nomunye.

Ukubonakaliswa kungakhuliswa lapho bobabili abantu befuna ukuthi kwenzeke umphumela ofanayo.

Isibonelo, uLeal uthola ucingo lumazisa ukuthi kune-internship etholakalayo futhi uyacatshangelwa. Ejabule, uLeal ushayela umngani wakhe omkhulu uZahara ukuze amtshele lezi zindaba. UZahara uyazi ukuthi umngani wakhe ufuna kangakanani, ngakho-ke bobabili bakubonisa lokhu ngokuxoxa omunye nomunye nge-internship njengoLeal asevele eyitholile. Ezinsukwini ezimbalwa kamuva, uLeal uthola i-internship.

Ukubonakaliswa kungavinjelwa uma umuntu oyedwa, ngokwazi noma ngokungazi, ezwa ukuthi umphumela awusizakali ngomunye umuntu. Uma ukuxhumeka kwangempela kungazange kwenzeke, abantu bangavele bangazi ngenjabulo yangempela yomunye umuntu. Lokhu kungaholela ekutheni ngokungenhloso babangele ukuphelelwa yithemba komunye.

Isibonelo, lapho uLeal ethola ukuthi kungenzeka athole i-internship, unquma ukutshela umakhelwane wakhe uMaya. UMaya ulalela uLeal kepha uzizwa ukuthi uLeal angangcono uma ephothula izifundo zakhe ekolishi ngaphambi kokulahlekelwa ukugxila kwakhe e-internship. Amandla kaMaya agxile ekuvimbeleni i-internship kaLeal.

Ukubonakaliswa kungavinjelwa futhi uma umuntu oyedwa ezwa ukuthi umphumela womunye awunanzuzo yabo.

Isibonelo, ngemuva kokuphuma ocingweni ejabule, uLeal akasakwazi ukulinda ukuhlanganyela izindaba ezinhle nesoka lakhe uZane. UZane uyamamatheka lapho ezwa lezi zindaba kodwa ngaphakathi ukhathazekile ngokuthi uLeal uzohlangana nomunye umuntu amshiye. Amandla kaZane agxile ekuvimbeleni uLeal ekutholeni i-internship.

Kubaluleke kakhulu ukwazi izinhlobo ezahlukahlukene zenjabulo lapho wabelana ngokuboniswa.

"Ungalokothi uxoxe ngezinhloso zakho zize zifezeke." Kuze kube namuhla ngizwa izinkumbulo zeseluleko sikababa esihlakaniphile. Noma nini lapho esho lokhu kimi ngangizwa ukuthi uphoxekile noma ulinyazwe umuntu abekade emethemba. Bengingakaqondi ukuthi lokho akubonisi ukuthi wonke umuntu uzama ukungena phakathi kwakho nempumelelo yakho, kepha izinhloso zakho zisengavinjelwa ungahlosile. Manje sengikhulile, sengikwazi ukuqonda ngokuphelele ukuthi wayesho ukuthini, ikakhulukazi lapho nginikeza lesi seluleko kothile engimthandayo.

- UMytika

Engeza amazwana

Chofoza lapha ukuthumela amazwana

Yabelana ngombono wakho

Ulimi

Ufuna Iseluleko?

Joyina iklabhu

Iba ngowokuqala ukwazi lapho sithumela izimpendulo ezintsha zemibuzo yakho engokomoya.

Landela uMytika

%d Blogger like lokhu: