Ikhaya / Izifundo Ekuphileni / Ingabe abantu bangaphambanisa izifundo omunye komunye?
Izifundo Ekuphileni

Ingabe abantu bangaphambanisa izifundo omunye komunye?

Ngezinye izikhathi, umuntu angabona omunye edlula a isifundo. Ngenhloso enhle, bangazama ukubasiza futhi babaxazululele inkinga. 

Ngokwenza lokhu, abavumeli umuntu ukuthi azwe noma azuze esifundweni sakhe. Umphumela uba ukuthi isifundo sizoqhubeka siphindaphindeka kuze kube yilapho umuntu efika kwisisombululo eyedwa.

Isibonelo, uDeborah uhlala exazulula izindaba zezimali zendodana yakhe. Lokhu kuholela ekutheni indodana yakhe ingakwazi ukuzimela. Ukuzimela kungabalulekile ekutholeni indodana yakhe endaweni enzima ngesinye isikhathi empilweni yayo. Engazi isifundo, uDeborah uzizwa ephoqelekile ukumxazululela izingqinamba, okuqinisekisa ukuthi isifundo siyaphinda. Umbheka sengathi umile futhi ulokhu edinga ukukhishwa ngebheyili. Akaboni ukuthi isigaba esilandelayo sempilo yakhe sibanjiwe aze adlulise lesi sifundo, nendima ayidlalayo engahlosile ekubambezeleni intuthuko yakhe.

Ukubonga abagxeki bami abanzima kakhulu kungadida kwabanye abantu empilweni yami. Ezinye zezifundo zami ezinkulu ngiziqhamuke kubantu engibona sengathi bangilimaze kakhulu. Ngesikhathi sesifundo ngizizwa ngithukuthele futhi ngikhashelwe ngezinye zezenzo zabo, kepha uma senginqobile izithiyo zami, ngibona izinto ngokucacile. Ngiyabona ukuthi bonke ubuhlungu nokuwa engihlangabezane nakho kunginikeze umkhuhlane wokuzihlukumeza. Esikhundleni salokho ngibhekane nesimo sokuguquguquka futhi sengikhulile ngaba ngumuntu onenkani futhi oqinile. Laba bantu kungenzeka ukuthi bebengangihlosile noma bengangibhekanga uqobo, kepha bangisizile ekubunjweni nasekuzibunjweni kwami. Labo ababambe imizwa yami, ngiyabazisa kakhulu futhi ngoba bahola ngesibonelo sendlela engikhetha ukubona nokuphatha ngayo umphakathi wonkana.

- UMytika

Engeza amazwana

Chofoza lapha ukuthumela amazwana

Yabelana ngombono wakho

%d Blogger like lokhu: