Ikhaya / Ama-Rays / Ingabe igama elithi "lightworker" lisho yonke imisebe?
Ama-Rays

Ingabe igama elithi "lightworker" lisho yonke imisebe?

Ingabe igama elithi "lightworker" lisho yonke imisebe?

Isisebenzi esikhanyayo ngumuntu osebenza ngqo nabangokomoya ukuqwashisa ngokomzimba. Ngamunye ray wokukhanya unenhloso eyehlukile. Imisebe ivela eMthonjeni ofanayo futhi yehlukaniswa ngokomzimba ukuze imele kahle zonke izingxenye zoMthombo.

Abanye abasebenzi bokukhanya bathintana nabo imisebe eyinhloko. Bayayizwa inhloso yabo futhi benze ngokuvumelana nakho. Abasebenzi bokukhanya banendlela yokwazi nokwazana. Lapho besebenza ngazwilinye, bayakwazi ukwenza okuhle kakhulu.

Inhloso ejwayelekile yemisebe ngayinye:

I-Purple Ray - Ukufundisa nokufunda

I-Blue Ray - Iyasinda futhi iyanqoba

IGreen Ray - Ukuphumula nokuzijabulisa

I-Yellow Ray - Uzwela olunothando nozwela

I-Orange Ray - Iyahola futhi iyashukumisa

I-Pink Ray - Ukuthola ukuzihlonipha nokuzithoba

I-Red Ray - Igniting Passion

Inhlanganisela yayo yonke imisebe umuzwa wothando lwaphezulu okuwukuphela kothando olungavela ngqo kuMthombo.

Phansi enhlanhleni yami, bengingazi ukuthi ngenzeni. Ngakho-ke ngahlala engadini nebhasikidi lezithelo.

Ngiqale ngahluba iwolintshi, kwathi ngokulunywa ngenqindi, ngakhumbula umjaho ngishiya kude kakhulu. Ngabe sengizwa isifiso sokugqugquzela ukungena, ngakho-ke ngathatha ubhasikidi wami futhi ngangihamba.

Ngabona isihlahla sama rose rose esiphinki ngasibamba ngokushesha okukhulu. Angilibonanga iva lelo ngesikhathi ngopha esandleni sami. Noma ngabe wayihogela kanjani futhi ngazizwa ngichotshozwe khona manjalo, ngoba isandla sami besisalimaza futhi kwehlisa ithemba lami. Ngangazi ngaleso sikhathi ukuthi angikaze ngiphuthume okuhle, esikhundleni salokho ngifanele ukunaka engangikwazi ukukwenza.

Ngijabule kakhulu ukuthi ngiphethe ulamula ophuzi no-tart, ngikhame kancane bese ngincipha enhliziyweni. Yaphola khona manjalo njengoba kwenzeka kaningi. Ukujabulela induduzo yami, ngiyithanda kakhulu.

Lokhu konke kungishiye ngilambile, ngihlwithe i-apula elibomvu. Cima ucezu sengathi uzokwenza isampula kuphela. Ukulunywa okukodwa kwaholela kokuningi, ngakuqeda ngokushesha okukhulu. Ngaziluma ngolimi ngaqala ukuhleka.

Ngaqhubeka ngahlala otshanini obuluhlaza obenenkungu. Ukudlidlizela okuthelelanayo, manje kwakhanyisa indlela yami. Ngangizizwa njengomdansi, amaqabunga aphefumulayo adlala ingoma. Ngingahlala lapha kuze kube phakade ngiphumule ubusuku bonke.

Izulu eliluhlaza okwesibhakabhaka laphazima ngokushesha lapho kusondela ubumnyama. Ukukhumbula imisebenzi, ngangilinde ekhaya. Ngasukuma ngathi ngizohamba kodwa ngathi nje ngingaqunga isibindi, ngezwa ukuthi kunento enhle ebamba umoya.

Ngihambe amagxathu ambalwa ngenkathi ihlangana nokungibuka kwami, amasimu azo zonke izinto ezibubende asukume yonke indawo. Kwakukhona iphunga elimnandi kakhulu, langilethela isifundo. Yazi ukahle futhi uhlale okwamanje.

- UMytika

Engeza amazwana

Chofoza lapha ukuthumela amazwana

Yabelana ngombono wakho

Ulimi

Ufuna Iseluleko?

Joyina iklabhu

Iba ngowokuqala ukwazi lapho sithumela izimpendulo ezintsha zemibuzo yakho engokomoya.

Landela uMytika

%d Blogger like lokhu: