హోమ్ / అహం మరియు భౌతిక / అహం స్వీయ-చిత్రంపై భావాలను ప్రభావితం చేస్తుందా?
అహం మరియు భౌతిక

అహం స్వీయ-చిత్రంపై భావాలను ప్రభావితం చేస్తుందా?

మీ ఇగో ఇది అందంగా భావించే దాని గురించి చాలా నిర్దిష్టంగా ఉంది. మీరు ఆ ప్రాధాన్యతలను కలుసుకున్నట్లు మీకు అనిపించనప్పుడు, అసురక్షితంగా మారడం మరియు అసమర్థత యొక్క భావాలను అభివృద్ధి చేయడం సులభం.

అహం మీరు మిమ్మల్ని అంగీకరించాలని కోరుకుంటుంది మరియు అందువల్ల మీరు మీలో లోపాలను కనుగొన్నట్లే, మీకు అనుకూలంగా ఉన్న వస్తువులను కనుగొనగలరని మీకు నేర్పడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

మిమ్మల్ని మీరు ఆకర్షణీయంగా భావిస్తే, మిమ్మల్ని అహంభావంగా ముద్రించవచ్చు. మీరు మీ గురించి తక్కువగా చూస్తే, మీరు అసురక్షితంగా చూడవచ్చు. మీరు మిమ్మల్ని అంగీకరించినప్పుడు, మీరు అనుభూతి చెందుతారు మరియు నమ్మకంగా చూడవచ్చు.

మీ లోపాల అసురక్షిత
లోపాలను వివరించేటప్పుడు
మీరు కలిసిన వారు విస్మయంతో ఉన్నారు
మీ హృదయంగా వారు గుర్తించారు


మీ నుండి అంగీకారం
నాకు గొప్ప ఓదార్పునిస్తుంది
మీరు చేసే ప్రతిదీ
నేను చూసే అందం

- మైతికవ్యాఖ్యను జోడించండి

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

మీ దృక్పథాన్ని పంచుకోండి

%d ఈ వంటి బ్లాగర్లు: