Home / Кудайдын сүйүүсү

Tag - Кудайдын сүйүүсү

Эгиз жалындар жана Кудайдын сүйүүсү

Эгиз жалын жолугушуудан мурун бири-бири менен байланышып турабы?

Ооба, эгиз жалын термелүүлөр аркылуу руханий байланышта болот. Жолугушууга чейин алар билдирүүлөр аркылуу, кээде белгилерди жана объектилерди курал катары колдонушат ...

Эгиз жалындар жана Кудайдын сүйүүсү

Эки жалын жолугушуудан мурун бири-бирине таасир этеби?

Ооба, эгиз жалын бири-бирине ар кандай жолдор менен таасир этет жана алардын жан дүйнөсү бир экендигин унутпоо керек. Ал эми алардын физикалык каармандары жөнүндө ...

Эгиз жалындар жана Кудайдын сүйүүсү

Кудайдын сүйүүсү кандай сезимде болот?

Кудайдын сүйүүсү күчтүү сезимде болот. Көпчүлүк адамдар үчүн бул дээрлик өтө эле жакшы, бул алардын өздөрүн татыксыз сезишине себеп болот. Натыйжада, алар өзүлөрүн тосуп же жашырып жатышкандыр ...