בית / מיקרופואטריה

תג - מיקרופואטריה

שירה

טיק טק

דחיפות מגיעה מהזמן שחושב שזה מוגבל לא נותן לך לראות שזה לא קיים - דבר

שירה

גלגול נשמות

כמו ילד צעיר הוא חש שאפתן רוצה להשתלט על העולם ואז התחלף כששחרר את העולם הוא הרגיש שלווה כמו זקן כמו זקן ...