મુખ્ય પૃષ્ઠ / કવિતા / ફોકસ
કવિતા

ફોકસ

ફોકસ

પછી ખ્યાલ
કે કેન્દ્રિત energyર્જા છે
સાચી વાસ્તવિકતા.

- બોલો

2 ટિપ્પણીઓ

એક ટિપ્પણી પોસ્ટ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

તમારો દ્રષ્ટિકોણ શેર કરો

ભાષા

મંડળમાં જોડાવ

જ્યારે અમે તમારા આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોના નવા જવાબો પોસ્ટ કરીએ ત્યારે જાણતા પહેલા બનો.

%d આ જેમ બ્લોગર્સ: