મુખ્ય પૃષ્ઠ / કવિતા / જાહેરાત એસ્ટ્રા
કવિતા

જાહેરાત એસ્ટ્રા

જાહેરાત એસ્ટ્રા

સદા હાજર પ્રકાશ
અંધકારમય આસપાસ જે જગ્યા કહે છે
સ્ટાર્સ ઘરની એક ઝલક

- બોલો

ટિપ્પણી ઉમેરો

એક ટિપ્પણી પોસ્ટ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

તમારો દ્રષ્ટિકોણ શેર કરો

ભાષા

મંડળમાં જોડાવ

જ્યારે અમે તમારા આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોના નવા જવાબો પોસ્ટ કરીએ ત્યારે જાણતા પહેલા બનો.

%d આ જેમ બ્લોગર્સ: