મુખ્ય પૃષ્ઠ / કવિતા / છીનવી લીધું
કવિતા

છીનવી લીધું

છીનવી લીધું

ધીરજ આંતરિક બાળક
શુદ્ધતા આવે ત્યારે ચીસો નહીં
તમારો પ્રકાશ પ્રબળ રહેશે

- બોલો

2 ટિપ્પણીઓ

એક ટિપ્પણી પોસ્ટ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

તમારો દ્રષ્ટિકોણ શેર કરો

ભાષા

મંડળમાં જોડાવ

જ્યારે અમે તમારા આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોના નવા જવાબો પોસ્ટ કરીએ ત્યારે જાણતા પહેલા બનો.

%d આ જેમ બ્લોગર્સ: