મુખ્ય પૃષ્ઠ / કવિતા / કાર્ટૂન
કવિતા

કાર્ટૂન

કાર્ટૂન

પડછાયાઓ અંધારાથી આવે છે
મગજને depthંડાઈને સમજાવે છે, જ્યાં કંઈ નથી
ધારણા જીવન બનાવે છે

- બોલો

ટિપ્પણી ઉમેરો

એક ટિપ્પણી પોસ્ટ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

તમારો દ્રષ્ટિકોણ શેર કરો

ભાષા

મંડળમાં જોડાવ

જ્યારે અમે તમારા આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોના નવા જવાબો પોસ્ટ કરીએ ત્યારે જાણતા પહેલા બનો.

%d આ જેમ બ્લોગર્સ: