મુખ્ય પૃષ્ઠ / કવિતા / અનુસરો
કવિતા

અનુસરો

અનુસરો

રસ્તો શોધી રહ્યો છે.
મૂનલાઇટ આકાશ માર્ગદર્શિકા તરીકે સેવા આપે છે.
હૃદય ઘરે લાગે છે.

- મિતિકા

ટિપ્પણી ઉમેરો

એક ટિપ્પણી પોસ્ટ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

તમારો દ્રષ્ટિકોણ શેર કરો

ભાષા

મંડળમાં જોડાવ

જ્યારે અમે તમારા આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોના નવા જવાબો પોસ્ટ કરીએ ત્યારે જાણતા પહેલા બનો.

%d આ જેમ બ્લોગર્સ: