Hafan / ysbrydol

Tag - ysbrydol

barddoniaeth

Ticiwch Toc

Daw brys o Meddwl Amser ei fod yn gyfyngedig Ddim yn Gadael i chi weld nad yw'n bodoli - Siaradwch

barddoniaeth

Ailymgnawdoliad

Fel plentyn ifanc Roedd yn teimlo'n uchelgeisiol Eisiau cymryd drosodd y byd Ac yna newidiodd Pan ollyngodd y byd Roedd yn teimlo'n heddychlon Fel hen ddyn Fel hen ...

barddoniaeth

ABC's

Gall ymennydd wahaniaethu'n ddiddiwedd gan ofni da ei helpu i gyfiawnhau gwybod na ddylai colled ormesu canfyddiadau, cwestiynau, ymatebion sy'n siglo tuag at fyd-eang ...