Hafan / Karma, Ailymgnawdoliad ac Estyniadau / Sut y gellir atal dyledion karma / karmig?
Karma, Ailymgnawdoliad ac Estyniadau

Sut y gellir atal dyledion karma / karmig?

Sut y gellir atal dyledion karma / karmig?

Pan fyddwch chi'n teimlo bod rhywbeth o'i le a'ch bod chi'n ei wneud beth bynnag, rydych chi'n debygol o deimlo'n euog. Trwy deimlo'n euog, rydych chi'n isymwybod yn teimlo bod angen i chi dalu am eich penderfyniadau. Mae byw bywyd mewn ffordd heb euogrwydd yn atal karma.

Gellir datrys dyledion karma a karmig yn y gorffennol trwy adael i euogrwydd fynd. Gellir cyflawni hyn trwy ddileu'r cyfrifoldeb o'ch Gwir Hunan. Gallwch wneud hyn trwy sylweddoli bod eich penderfyniadau a wnaethoch wedi'u gwneud gan eich cymeriad arfer ei ewyllys rydd, ac nid gan eich enaid.

Nesaf, sylweddolwch mai pob penderfyniad y mae eich cymeriad wedi'i wneud yw'r un gorau yr oeddech chi'n gallu ei wneud bryd hynny. Os oeddech chi'n teimlo'n wael wrth wneud y penderfyniad a'i anwybyddu, nid oeddech chi mewn lle i adael i'ch teimladau eich tywys eto. Trwy deimlo'n euog, efallai y gallwch chi ail-werthuso sut y byddech chi'n delio â sefyllfaoedd tebyg wrth symud ymlaen fel y person esblygol newydd ydych chi. Cydnabod y wers a sut mae wedi newid chi.

Er enghraifft, gofynnwyd i Michelle ymuno â Liza (un o'r merched poblogaidd) ar gyfer rhai siopa ar ôl ysgol yn y ganolfan. Yn gyffrous, derbyniodd ac roedd yn cael amser gwych nes i Liza benderfynu codi minlliw. Yna trodd Liza at Michelle a gofyn iddi ddwyn amrant iddi. Ceisiodd Gwir Hunan Michelle ei rhybuddio trwy roi teimlad suddo iddi yn ei stumog. Roedd Liza yn benderfynol o gael ei derbyn gan Liza a phenderfynodd anwybyddu'r rhybuddion trwy fynd â'r amrant. Wrth gerdded allan y drws, daeth diogelwch y ganolfan iddynt a daethpwyd â rhieni Michelle i mewn. Roedd y ddarlith gan ei rhieni ar y daith adref yn ddrwg ond roedd yr euogrwydd hyd yn oed yn waeth. Drannoeth sylwodd Michelle fod ei bag colur wedi'i ddwyn o'i locer. Efallai bod Michelle wedi gwneud camgymeriad y tro hwn ond, ar ôl myfyrio, y tro nesaf efallai y bydd hi'n gwrando ar ei pherfedd ac yn cerdded i ffwrdd yn rhydd o euogrwydd. Mae pob eiliad yn gyfle i wneud yn well.

Mae pobl yn credu ei bod yn ddoeth maddau i eraill a byw heb ddrwgdeimlad ond nid yw llawer yn ystyried pwysigrwydd maddau eu hunain. Gyda heddwch mewnol daw cysur allanol.

- Mytika

Ychwanegu Sylw

Cliciwch yma i bostio sylw

Rhannwch eich persbectif

iaith

Ymunwch â'r clwb

Byddwch y cyntaf i wybod pan fyddwn yn postio atebion newydd i'ch cwestiynau ysbrydol.

Dilynwch Mytika

%d blogwyr fel hyn: