Hafan / Teimladau, Allweddi a Maniffestio / Sut mae pobl yn effeithio ar ei gilydd o ran amlygiad?
Teimladau, Allweddi a Maniffestio

Sut mae pobl yn effeithio ar ei gilydd o ran amlygiad?

Gall pobl sydd â chysylltiad dwfn â'i gilydd roi hwb neu rwystro amlygiadau dros ein gilydd.

Gellir rhoi hwb i ddynodiadau pan fydd y ddau berson eisiau i'r un canlyniad ddigwydd.

Er enghraifft, mae Leal yn cael galwad ffôn yn ei hysbysu bod interniaeth ar gael a'i bod yn cael ei hystyried ar ei chyfer. Yn gyffrous, mae Leal yn galw ei ffrind gorau Zahara i ddweud y newyddion wrthi. Mae Zahara yn gwybod faint mae ei ffrind ei eisiau, felly mae'r ddau ohonyn nhw'n ei amlygu trwy siarad â'i gilydd am yr interniaeth fel mae Leal eisoes wedi'i gael. Ychydig ddyddiau yn ddiweddarach, mae Leal yn cael yr interniaeth.

Gellir rhwystro dynodiadau os yw un person, yn ymwybodol neu'n isymwybod, yn teimlo nad yw'r canlyniad er budd gorau'r person arall. Os nad yw gwir gysylltiad wedi digwydd, gall pobl fod yn anymwybodol o wir hapusrwydd y person arall. Gall hyn eu harwain i achosi anobaith i'r llall yn anfwriadol.

Er enghraifft, pan fydd Leal yn darganfod am gael yr interniaeth o bosibl, mae'n penderfynu dweud wrth ei chymydog Maya. Mae Maya yn gwrando ar Leal ond yn teimlo y byddai Leal yn well ei byd yn graddio o'r coleg cyn colli ei ffocws ar interniaeth. Mae egni Maya yn canolbwyntio ar rwystro'r interniaeth ar gyfer Leal.

Gellir rhwystro'r amlygiad hefyd os yw un person yn teimlo nad yw'r canlyniad i'r llall er ei fudd gorau ei hun.

Er enghraifft, ar ôl dod oddi ar y ffôn yn gyffrous, ni all Leal aros i rannu'r newyddion da gyda'i chariad Zane. Mae Zane yn gwenu wrth glywed y newyddion ond y tu mewn mae'n poeni y bydd Leal yn cwrdd â rhywun arall ac yn ei adael. Mae egni Zane yn canolbwyntio ar rwystro Leal rhag cael ei interniaeth.

Mae'n bwysig iawn bod yn ymwybodol o wahanol fathau o hapusrwydd wrth rannu amlygiadau.

“Peidiwch byth â thrafod eich nodau nes eu bod wedi eu cyrraedd.” Hyd heddiw, clywaf atgofion doeth fy nhad yn cynghori. Pryd bynnag y dywedodd hyn wrthyf, roeddwn yn teimlo ei fod yn baranoiaidd neu'n brifo gan rywun yr oedd yn ymddiried ynddo ar un adeg. Nid oeddwn wedi deall eto nad yw o reidrwydd yn nodi bod pawb yn ceisio ymuno rhyngoch chi a'ch cyflawniadau, ond gellir rhwystro'ch nodau yn anfwriadol o hyd. Nawr fel oedolyn, gallaf ddeall yn llwyr yr hyn a olygai, yn enwedig pan fyddaf yn cynnig y cyngor hwn i rywun rwy'n ei garu.

- Mytika

Ychwanegu Sylw

Cliciwch yma i bostio sylw

Rhannwch eich persbectif

%d blogwyr fel hyn: