Hafan / Ego a'r Corfforol / Pam nad yw pobl yn fy nerbyn?
Ego a'r Corfforol

Pam nad yw pobl yn fy nerbyn?

Ydych chi'n teimlo eich bod chi'n derbyn eich hun a'ch bod chi'n derbyn eraill? Pe byddech chi yn eu hesgidiau, a fyddech chi'n eich derbyn chi?

Pa bynnag farn neu ansicrwydd sydd gennych, fe welwch adlewyrchu ar bobl eraill. Byddwch chi'n meddwl bod pawb yn ddigroeso oherwydd yn isymwybod nad ydych chi'n eu derbyn neu rydych chi'n teimlo bod rhywbeth amdanoch chi sy'n annerbyniol. Hyn teimlo'n yn isymwybod amlygu i realiti corfforol. Y canlyniad terfynol yw y byddwch ond yn cwrdd â phobl nad ydynt yn eich derbyn. Bydd y rhai a fyddai, ac mae yna lawer, yn pasio trwy eich bywyd heb i chi wybod hynny.

Ceisiwch newid eich meddwl o negyddol i gadarnhaol. Stopiwch feddwl bod pawb yn eich erbyn. Mae biliynau o bobl yn y byd ac nid ydych wedi cwrdd â phawb. Yn lle canolbwyntio ar eich beiau, ystyriwch beth yw eich asedau. Wrth i'ch ymdeimlad o hunan-werth gynyddu, mae eich teimladau'n newid. Yna anfonir y dirgryniad hwn i mewn i'r bydysawd ac yn amlygu i mewn i'r corfforol. Byddai'n ddoeth dod yn ymwybodol o'r dirgryniad rydych chi'n ei allyrru i'r bydysawd gan eich bod chi'n amlygu pob milieiliad yn isymwybod.

Mae'n rhaid i chi wybod bod y golau yno, does dim rhaid i chi weld y golau.

Cadwch feddyliau i mi fy hun
mewn unigedd pur.
Osgoi pob bond
sy'n arwain at wrthod.
Mae'r byd diogel hwn yn eiddo i mi
dim angen amddiffyniad.
Mae ansicrwydd yn tyfu
haint enfawr.
Arsylwi ac ar eich pen eich hun
nid oedd fy mwriad

Arfau i fyny yn yr awyr
gan gofleidio rhwystredigaeth.


Yn lle hynny dewch o hyd i iachâd
am newyn cymdeithasol.
Ceisiwch olau o'r tu mewn
dod o hyd i buro.
Gweld pobl fel ffrindiau
y tir hwnnw yn eich gorsaf.
Os yw bywyd yn feichus
ei wneud yn wyliau.
Dewch allan o'ch plisgyn
i gwrdd â'ch adlewyrchiad
.
Paratowch am fuddugoliaeth
byw bywyd i berffeithrwydd.

- Mytika

sut 1

Cliciwch yma i bostio sylw

Rhannwch eich persbectif

%d blogwyr fel hyn: