Hafan / Fflamau Twin a Chariad Dwyfol / Pa mor bell mae fflamau gefell yn gwahanu oddi wrth ei gilydd?
Fflamau Twin a Chariad Dwyfol

Pa mor bell mae fflamau gefell yn gwahanu oddi wrth ei gilydd?

Fflamau dwbl gallai hollti i'r pwynt o ddod yn elynion.

Mae'r pellter rhwng fflamau gefell yn byrhau trwyddo ailymgnawdoliad. Ar un adeg roedd y rhai sy'n fflamau gefell ar hyn o bryd yn efeilliaid. Cyn eu bod yn efeilliaid, roeddent yn ffrindiau enaid. Cyn eu bod yn ffrindiau enaid, roeddent yn gymdeithion enaid. Cyn eu bod yn gymdeithion enaid, roeddent yn bartneriaid enaid. Cyn hynny i gyd, cwpl oedden nhw. Cyn eu bod yn gwpl, roedden nhw'n ffrindiau. Cyn eu bod yn ffrindiau, roeddent yn gydnabod. Cyn eu bod yn gydnabod, roedden nhw'n ddieithriaid. Cyn eu bod yn ddieithriaid, roedden nhw'n elynion. Er gwaethaf eu bod yn elynion, mae fflamau gefell yn rhannu'r un enaid ac yn isymwybod yn gwybod eu bod yn rhoi cariad ar ffurf gwersi i'w gilydd. Mae'r un faint o egni yn cael ei wario wrth roi caru or casineb. 

Diffiniadau o rolau ysbrydol:

Fflamau Twin - Dau hanner wedi'u rhannu o'r un enaid.

Twin Souls - Dau replica unigol o'r un enaid.

Soul Mates - Dau enaid ar wahân gyda chytundeb i uno mewn bywyd.

Soul Companions - Grŵp o saith bodau ysbrydol sy'n cyd-fynd â'i gilydd trwy gydol oesau gwahanol (grŵp enaid).

Partneriaid Enaid - Bodau ysbrydol gyda chytundeb i wella twf ysbrydol ei gilydd.

Mae'n wallgof meddwl sut y gall pobl a oedd ar un adeg yn ddieithriaid ddod yn deulu i ni. Mae hyd yn oed yn fwy crazier meddwl am sut y gall y perthnasoedd agos hyn ddod i ben yn sydyn. Efallai y byddant yn lleihau i'r pwynt lle gellir bellach ystyried yr un person hwnnw yr oeddech chi'n ei ystyried yn gynghreiriad agosaf i chi, yn ddieithryn neu'n elyn hyd yn oed.

“Mae’r un faint o egni yn cael ei wario wrth roi cariad neu gasineb.” Mae'r pwynt hwn yn fy nghyffwrdd yn fawr ac rwy'n cytuno'n llwyr ag ef. Mae'n cymryd cymaint o amser ac egni i garu neu gasáu rhywun. Dau deimlad gwrthwynebol sydd angen cymaint o sylw. Rwy'n bersonol yn datrys gyda chariad pryd bynnag y bo hynny'n bosibl, nid yn unig am fy mod i'n caru Cariad ond oherwydd fy mod i'n casáu Casineb.

- Mytika

Ychwanegu Sylw

Cliciwch yma i bostio sylw

Rhannwch eich persbectif

%d blogwyr fel hyn: