Hafan / Ego a'r Corfforol / A oes ystyr i lygaid a nodweddion corfforol?
Ego a'r Corfforol

A oes ystyr i lygaid a nodweddion corfforol?

A oes ystyr i lygaid a nodweddion corfforol?

Mae gan bawb gorff corfforol sydd wedi'i wneud yn arbennig ar gyfer y bywyd maen nhw'n mynd i fyw. Cyn i berson gael ei eni, mae'n rhaid iddo ddewis y nodweddion corfforol a fydd yn angenrheidiol ar eu cyfer. Mae gan bawb yr un gallu i ddewis o'r holl nodweddion posibl cyn genedigaeth.

Er enghraifft, ganwyd Carlos yng Nghiwba. Mae ganddo wallt cyrliog / tonnog sy'n ffynnu ar y lleithder o'r dŵr halen yn yr awyr. Mae lliw ei groen yn frown er mwyn gwrthsefyll faint o haul y bydd yn agored iddo. Pe bai Carlos wedi'i bennu ymlaen llaw i fyw yn New Jersey ar ryw adeg, gallai lliw ei groen fod yn gysgod llawer ysgafnach o frown er mwyn trin yr elfennau am y rhan honno o'i fywyd. Os oedd yn mynd i fyw mewn lle yn agosach at y cyhydedd, efallai y byddai ei groen wedi bod yn gysgod tywyllach o frown. Mae ei lygaid yn frown mêl er mwyn denu ei ddarpar briod, a fydd yn datblygu fetish i ddynion â llygaid brown mêl cyn cwrdd â Carlos.

Yn nodweddiadol, mae eneidiau'n dewis y nodweddion corfforol sy'n galluogi cytgord â'r elfennau a fydd yn bodoli ym mywyd yr unigolyn. Fodd bynnag, dewisir rhai nodweddion er mwyn gwahaniaethu'r person neu ar gyfer dysgu'r person gwersi sy'n gofyn am y nodweddion hynny. Os oedd rhywun yn barnu croen garw mewn bywyd blaenorol, efallai y bydd angen iddo fod â chroen garw yn ei fywyd nesaf er mwyn dysgu ei dderbyn a bodloni'r euogrwydd cariasant ymlaen am eu barn.

Y llygaid yw'r ffenestri i'r enaid, felly gall pobl sylwgar ddweud beth mae person yn ei deimlo'n wirioneddol trwy archwilio eu llygaid. Nid oes gan hyn unrhyw beth i'w wneud â'r maint na'r lliw serch hynny. Mae'n werth nodi bod y gelynion gorau a'r rhai sy'n rhoi gwersi yn gwybod sut i guddliwio eu llygaid er mwyn portreadu'r hyn maen nhw am i chi feddwl ei fod yn ei deimlo trwy newid eu hwyliau dros dro. Mae'r rhai nad ydyn nhw cystal â bod yn dwyllodrus yn aml yn gorchuddio'u llygaid â sbectol haul i wneud eu bwriadau'n anoddach i'w darllen.

Rydych chi'n union pwy sydd angen i chi fod gyda'r nodweddion corfforol roeddech chi eisiau / eu hangen ar gyfer eich bywyd. Mae'r glaswellt yn aml yn wyrddach ar yr ochr arall felly mae pobl yn tueddu i fod eisiau'r nodweddion nad oes ganddyn nhw. Dysgu derbyn y nodweddion corfforol a ddewisodd eich enaid, er nad yw'n gweld bywyd yn annheg, yw'r ffordd gyflymaf o gaffael y allweddol i basio'r wers hon.

Rydyn ni i gyd yn edrych yn dra gwahanol,
gan ein gwneud ni i gyd yn unigryw.
Unigoliaeth
yn rhoi cyfrinach i bob un ohonom.

Datgelu goleuni yn ein llygaid,
yn gadael dim lle i ni guddio.
Yn anwahanadwy
enaid yn cael ei gario y tu mewn.

- Mytika

sut 1

Cliciwch yma i bostio sylw

Rhannwch eich persbectif

iaith

Ymunwch â'r clwb

Byddwch y cyntaf i wybod pan fyddwn yn postio atebion newydd i'ch cwestiynau ysbrydol.

Dilynwch Mytika

%d blogwyr fel hyn: