Hafan / Karma, Ailymgnawdoliad ac Estyniadau / Beth yw estyniad?
Karma, Ailymgnawdoliad ac Estyniadau

Beth yw estyniad?

Pan rhennir egni ysbrydol o un enaid ymhlith saith bod, mae pob un yn estyniad o'r enaid hwnnw.  

Fflamau dwbl dod o un brif ffynhonnell. Yn hynny o beth, mae eu hegni yn gyd-ddibynnol ar ei gilydd. Yn ystod rhaniad, mae pob efaill yn byw bywyd ar wahân mewn ar wahân dimensiwn a chael teimlad bod rhywbeth ar goll. Mae hyn i'w ddisgwyl gan eu bod yn hanner y cyfan. 

Mae eu cariad at ei gilydd yn achosi i bob un ohonyn nhw rannu eu hegni ysbrydol eu hunain yn ei hanner a'i roi yn bobl ym mywyd eu cymheiriaid. Mae cael pobl o'u cwmpas gyda rhannau o hanfod eu gefell yn caniatáu i bob efaill deimlo'n well. Gelwir y saith bod hyn yn estyniadau.

Yn y llun isod, gallwch weld yr estyniadau yn yr ardaloedd dotiog. Mae'r cylchoedd gwyn yn estyniadau o Twin 1 sydd wedi'u gosod ym mywyd Twin 2. Mae'r cylchoedd du yn estyniadau o Twin 2 sydd wedi'u gosod ym mywyd Twin 1.

Mae gan estyniadau gytundeb enaid i gynorthwyo ei gilydd trwy gydol oes. Fel Grŵp Enaid, maent yn chwarae gwahanol rolau dylanwadol fel nain neu daid, mam, tad, ffrind gorau, athro, cystadleuydd, plentyn, cariad, brawd neu chwaer, ac ati… Mae estyniadau yn adlewyrchu ac yn dysgu gwersi sy'n cynorthwyo i gwblhau eu nodau cyfun.

Yn y llun isod, gallwch weld rhai o'r rolau y gall yr estyniadau ddewis eu chwarae ym mywydau pob un o'r efeilliaid.

Yna mae pob un o'r saith estyniad yn rhannu eu hunain. Gallwch weld enghraifft isod gydag estyniadau 2D ac 1D. Mae gan bob estyniad estyniad cyfatebol, neu fflam gefell, yn y dimensiwn arall.

Mae'r estyniadau hyn yn mynd ymlaen i wneud eu estyniadau eu hunain. Mae'r broses hon, sy'n digwydd dro ar ôl tro, yn dangos sut rydyn ni i gyd yn tarddu ac mae gennym ni ddarn o'r un brif ffynhonnell.

I'r rhai sydd â diddordeb mewn sut mae hyn yn digwydd o ynni safbwynt:

Mae gan y ffynhonnell egni 100% ond mae wedi'i rannu'n Twin 1 a Twin 2. Y canlyniadau yw Twin 1 gyda 50% a Twin 2 â 50%.

Mae Twin 1 yn rhannu eu hynni eu hunain yn ei hanner er mwyn creu saith estyniad. Nawr mae gan Twin 1 25% o'r egni ysbrydol ac mae gan eu estyniadau (1A - 1G) 3.5% yr un.

Mae Twin 2 yn gwneud yr un peth felly mae ganddyn nhw 25% o'r egni ysbrydol erbyn hyn ac mae gan estyniadau Twin 2 (2A - 2G) 3.5% yr un.

Mae estyniad 1D yn rhannu eu hegni yn ei hanner er mwyn creu saith estyniad yn nimensiwn 2D. Bellach mae gan Estyniad 1D 1.7% o'r egni ysbrydol ac mae gan bob un o'u estyniadau egni ysbrydol 0.25%. Mae eu fflam gefell, estyniad 2D yn gwneud yr un peth.

Mae'r holl estyniadau a'u estyniadau yn parhau i rannu eu hegni â hanner a rhannu'r hanner arall yn 7 rhan gyfartal.

Estyniadau yn cyrraedd
i chwarae rôl
prif gymeriadau
darn o'ch enaid

Gan mam
i dad
wrthwynebydd
neu ffrind
Yma pryd
Dwi angen i ti
bob amser heibio
y diwedd.

- Mytika

Ychwanegu Sylw

Cliciwch yma i bostio sylw

Rhannwch eich persbectif

%d blogwyr fel hyn: