Hafan / Duw a'r Ysbrydol / Beth yw ffordd i ddangos cariad tuag at Dduw?
Duw a'r Ysbrydol

Beth yw ffordd i ddangos cariad tuag at Dduw?

Beth yw ffordd i ddangos cariad tuag at Dduw?

Mae mynegiad lud yw'r weithred o roi a derbyn goleuni Da. Pan fyddwch chi'n dangos cariad at unrhyw beth yn y corfforol, mae'r Duw o'ch mewn yn dangos cariad tuag at y Duw o'u mewn. 

Er enghraifft, roedd Darren yn 18 oed pan gafodd ei gar cyntaf ar ôl graddio yn yr ysgol uwchradd. Trwy gydol ei flynyddoedd coleg, roedd ei gar yn ei gludo’n ddiogel lle bynnag yr oedd angen iddo fynd. Yn y car hwnnw yr aeth ar ei ddyddiad cyntaf gyda'i ddarpar wraig. Pan oedd angen lle ar Darren i fod ar ei ben ei hun, byddai'n dod o hyd i heddwch wrth eistedd yn ei gar a gwrando ar gerddoriaeth. Fe’i gyrrodd adref o’r ysbyty ar ôl genedigaeth ei blentyn cyntaf. Pan oedd yn rhwystredig ac angen lle i fod yn drist, ei gysegr ydoedd. Cyflwynodd car Darren gariad Duw iddo ac roedd yno iddo pryd bynnag yr oedd ei angen. Trwy gynnal a chadw, trwsio neu roi'r cerbyd i rywun a fydd yn gofalu amdano, mae Darren yn dangos gwerthfawrogiad am Dduw, a chariad tuag ato.

Byddai rhoi yn golygu bod gennych chi, er y gallai derbyn olygu bod angen i chi. Rwyf bob amser yn teimlo fy mod yn cael fy nghyflawni wrth gynnig eto'n anghyfforddus wrth ofyn. Os rhoddir y dewis i mi, mae'n llawer gwell gennyf roi na derbyn.

- Mytika

Ychwanegu Sylw

Cliciwch yma i bostio sylw

Rhannwch eich persbectif

iaith

Ymunwch â'r clwb

Byddwch y cyntaf i wybod pan fyddwn yn postio atebion newydd i'ch cwestiynau ysbrydol.

Dilynwch Mytika

%d blogwyr fel hyn: