Hafan / Fflamau Twin a Chariad Dwyfol / Oes gan bawb fflam gefell?
Fflamau Twin a Chariad Dwyfol

Oes gan bawb fflam gefell?

Mae gan unrhyw beth sydd â chydwybod tennill fflam er efallai na fydd bob amser ar ffurf gorfforol.

Anaml y bydd fflamau dwbl yn cwrdd yn bersonol, gan nad ydynt yn aml yn yr un dimensiwn ar yr un pryd. Y rheswm am hyn yw y gall fod llawer o rwystrau corfforol rhyngddynt fel gwahanol leoliadau, oedrannau, diwylliannau, ac ati ... Mae eu haduniad yn fanwl iawn ac yn ei gwneud yn ofynnol i'r ddau fod yn y lle iawn er mwyn eu hatal rhag ailadrodd rhag ei ​​gilydd fel gwrthwynebiadau.

O safbwynt ysbrydol, mae fflamau gefell yn aml yn defnyddio dull “rhannu a choncro” tuag at ddilyniant enaid gan wybod y gallant gwmpasu mwy o dir trwy brofiadau cyferbyniol er mwyn dod yn gyflawn.

Ti yw fy haul a myfi yw dy leuad mae dy olau yn tywynnu arnaf o fore i hanner dydd.

Wrth i ddyddiau fynd heibio o hanner dydd tan nos, rwy'n dibynnu ar yr egni sy'n cael ei storio o'ch golau.

Pan fyddwch i ffwrdd ac rwy'n gwybod nad ydych chi'n agos, rwy'n dal i deimlo'ch presenoldeb er nad yw'n glir iawn.

Rwy'n teimlo'n ffodus i wybod eich bod chi un anadl i ffwrdd, rwy'n dibynnu ar eich bodolaeth i'm cael drwodd bob dydd.

- Mytika

Ychwanegu Sylw

Cliciwch yma i bostio sylw

Rhannwch eich persbectif

%d blogwyr fel hyn: