Hafan / Gwir Hunan / A oes ffordd benodol o gysylltu'n ymwybodol â True Self?
Gwir Hunan

A oes ffordd benodol o gysylltu'n ymwybodol â True Self?

A oes ffordd benodol o gysylltu'n ymwybodol â True Self?

Trwy leihau tynnu sylw, gallwch chi ganolbwyntio ar sut rydych chi'n teimlo'n fewnol am wahanol agweddau ar eich bywyd. Ar brydiau, gall gymryd ychydig o amser i ailgysylltu â'r hyn sydd gennych chi teimladau yn mynegi.

Yn y pen draw, byddwch chi'n dysgu deall ystyr eich teimladau, ac fe welwch fod eich gwrthdaro mewnol yn dechrau lleihau.

O'r pwynt hwnnw, gall penderfyniadau sy'n seiliedig ar deimladau fod yn ganllaw personol ac atal penderfyniadau sy'n seiliedig ar resymeg rhag bod yn ganllaw enaid (bwriad pun).

Y niwl y tu allan
nawr yn staenio fy llygaid
i weld trwy bethau
Rwy'n ceisio cuddio


Rwy'n twyllo chi unwaith
fy twyllo ddwywaith
adlais yw fy meddyliau
sy'n pla ar fy meddwl


awydd dyfnaf
i'w rhyddhau
mae angen rhyddhau
chi a fi


rydych chi'n gwybod fy arferion
nawr gallaf anadlu
gwybod rhy ychydig
o'r diwedd rydym yn cwrdd- Mytika

Ychwanegu Sylw

Cliciwch yma i bostio sylw

Rhannwch eich persbectif

iaith

Ymunwch â'r clwb

Byddwch y cyntaf i wybod pan fyddwn yn postio atebion newydd i'ch cwestiynau ysbrydol.

Dilynwch Mytika

%d blogwyr fel hyn: